FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नेत्र सहायक सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दन्त सहायक सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षणको लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages