FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि अधिकृत, दन्त् सहायक तथा नेत्र सहायकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

कृषि अधिकृत तथा नेत्र सहायक सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा व्यवसाय बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages