FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

९ वडा खेलकुद मैदानको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

२०७९।०५।१०, २०७९।०९।११ र २०७९।०९।१२ मा प्रकाशित करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सूचना बमोजिम कृषि र अन्य सेवा तर्फको परिक्षा तथा अन्तर्वाताको मिति तोकिएको सूचना ।

Pages