FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

संगित शिक्षकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

खेल प्रशिक्षक, संगित प्रशिक्षक र हल्का सवारी चालकहरुको अन्तर्वाता मिति तोकिएको सूचना ।

स्टाफ नर्स, अ.हे.व, ल्या.टे, हे.अ, अ.न.मि, ल्या.अ र रेडियोग्राफर को लिखित परिक्षाको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages