FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८०/०८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम

८०/८१ 07/13/2023 - 13:12 PDF icon स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०

८०/८१ 07/13/2023 - 13:11 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

विनियोजन ऐन २०८०

८०/८१ 07/13/2023 - 13:10 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf

आर्थिक ऐन २०८०

८०/८१ 07/13/2023 - 13:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम , २०७९

७९/८० 06/26/2022 - 15:18 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

रातो किताव

७९/८० 06/26/2022 - 15:12 PDF icon रातो किताव.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,२०७९

७९/८० 06/26/2022 - 15:06 PDF icon बुढिनन्दा नगरपालिकाको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ०७९.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

७९/८० 06/28/2021 - 16:33 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

२०७८-०७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/28/2021 - 16:28 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf

बजेट_२०७७।०७८

७६/७७ 07/05/2020 - 11:13 PDF icon बजेट २०७७।०७८.pdf

Pages