FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट_२०७७।०७८

७६/७७ 07/05/2020 - 11:13 PDF icon बजेट २०७७।०७८.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/03/2020 - 15:24 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ गते भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित योजना तथा बजेट

७५/७६ 07/01/2019 - 12:19 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ गते भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित योजना तथा बजेट

बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/01/2019 - 12:17 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिकाको मिति २०७६।०३।१३ भएको तेस्रो नगर सभाद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम

बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/24/2018 - 14:38 PDF icon २०७५।०७६ काे बजेट तथा कार्यक्रम