FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
पौष मसान्त सम्मको आय/ व्यय विवरण ७९/८० 01/23/2023 - 14:02 PDF icon IMG_20230123_0001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
माघ मसान्त सम्मको आय/ व्यय विवरण ७९/८० 02/15/2023 - 13:14 PDF icon माघ मसान्त सम्मको आय/ व्यय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फाल्गुन मसान्त सम्मको आय/ व्यय विवरण ७९/८० 03/22/2023 - 11:09 PDF icon फाल्गुन मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र मसान्त सम्मको आय/ व्यय विवरण ७९/८० 04/16/2023 - 14:11 PDF icon IMG_20230416_0012.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण ७९/८० 05/17/2023 - 13:06 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८० अषाढ ४ गते सम्मको आय व्ययको विवरण ७९/८० 06/22/2023 - 10:44 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८०।०४।०१ देखि २०८०।०९।२९ गते सम्मको आय व्यय विवरण ८०/८१ 01/22/2024 - 11:48 PDF icon IMG_20240122_0004.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन