FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
जनक कुमार बोहरा
प्रमुख
bohara.jnk@gmail.com 9851197427
राम बहादुर बोहरा
उप प्रमुख
9868449619
मुना विश्वकर्मा
कार्यपालिका सदस्य
9745513836
राजु रेग्मी
कार्यपालिका सदस्य
9868095266
सोविता रोकाया
कार्यपालिका सदस्य
9868145409
जुनदेवु बोहरा
कार्यपालिका सदस्य
9845251987
ठुमरा दमाई
कार्यपालिका सदस्य
9746535604
जनक कुमार भण्डारी
कार्यपालिका सदस्य
9848567676
हिक्मत वड
कार्यपालिका सदस्य
9868041210
भरत विश्वकर्मा
कार्यपालिका सदस्य
9868095266