FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/26/2023 - 11:08 PDF icon मुक्त हलिया पुन स्थापना कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानीय तहमा वाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७८ ७९/८० 09/10/2022 - 16:25 PDF icon वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयक.pdf
बुढीनन्दा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७९/८० 09/10/2022 - 16:25 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
बस्ती तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७९/८० 09/10/2022 - 16:25 PDF icon बस्ती तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८.pdf
बुढीनन्दा नगरपालिका करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/29/2022 - 12:08 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिका करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
नगरपालिकाको आधारभूत तथा माद्यामिक शिक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४ (पहिलो संशोधन) ७९/८० 08/29/2022 - 11:59 PDF icon IMG_20220829_0002.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 06/26/2022 - 15:11 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 06/26/2022 - 15:09 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९
विनियोजन ऐन २०७८ ७९/८० 06/29/2021 - 16:39 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८
आर्थिक ऐन २०७८ ७९/८० 06/29/2021 - 16:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७ फाईनल.pdf

Pages