FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Procurement Document Ambulance Through Catalogue Shopping

७९/८० 02/11/2022 - 12:50 PDF icon Procurement Document Ambulance Through Catalogue Shopping.pdf

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थपनका लागी दरभावपत्र सम्बन्धी कागजातहरु ।

७९/८० 09/22/2021 - 16:44 PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थपनका लागी दरभावपत्र सम्बन्धी कागजातहरु ।

नदीजन्य पदार्थको विक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना सूचना ।

७९/८० 09/22/2021 - 16:06

BIDDING DOCUMENT FOR THE PROCUREMENT OF SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING OF AMBULANCE

७९/८० 09/03/2021 - 15:55 PDF icon BIDDING DOCUMENT FOR THE PROCUREMENT OF SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING OF AMBULANCE

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थपनका लागी दरभावपत्र सम्बन्धी कागजातहरु ।

७९/८० 09/03/2021 - 15:51 PDF icon दीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थपनका लागी दरभावपत्र सम्बन्धी कागजातहरु ।

Notice regarding Invitation for the Procurement through Catalogue Shopping.

७९/८० 09/03/2021 - 15:47 PDF icon Notice regarding Invitation for the Procurement through Catalogue Shopping.

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!

७९/८० 09/03/2021 - 15:45 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!

कोल्टी बजार ढल र सडक निर्माण कार्य र काटेकाना भिडीगाउँ कुरु सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 05/09/2021 - 10:53

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/15/2021 - 15:19

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!

७७/७८ 04/04/2021 - 10:10 PDF icon बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! सूचना!! सूचना!!!

Pages