FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिका लागिआशयको सूचना ।

८०/८१ 06/23/2024 - 12:49 PDF icon IMG_20240623_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको पत्र । (स्यानीटरी प्याड खरिद)

८०/८१ 06/20/2024 - 13:58 PDF icon IMG_20240620_0003.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागिआशयको सूचना ।

८०/८१ 06/10/2024 - 10:33 PDF icon IMG_20240610_0001.pdf

क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 04/10/2024 - 10:31 PDF icon क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको पत्र ( Ward No. 3 Office Construction)

८०/८१ 02/11/2024 - 10:34

बोलपत्र स्वीकृतिका लागी आशयको सूचना । (Procurement and Delivery of Medicine)

८०/८१ 02/11/2024 - 10:33 PDF icon बोलपत्र स्वीकृतिका लागी आशयको सूचना । (Procurement and Delivery of Medicine)

बोलपत्र स्वीकृतिका गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 01/24/2024 - 10:52 PDF icon IMG_20240124_0001.pdf

Invitations for Bids for Ward No. 1,7 and 10 office Construction

८०/८१ 12/14/2023 - 13:59 PDF icon Bid Document.pdf

Invitations for Bids for the Construction of 10-Bed Hospital Building

७९/८० 02/22/2023 - 11:00

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/17/2023 - 13:31 PDF icon Tender Notice.pdf

Pages