FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 12/02/2020 - 14:55

घटना दर्तालाइ डिजिटाइजेशन (Digitization) गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/28/2020 - 14:08

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/27/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/20/2020 - 12:41 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Notice for the Kolti-Budhinada Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:22 PDF icon Kolti Budhinanda Road Bid.pdf

Notice for the Construction of Water Supply, Frabrication of Steel Parts and Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:21 PDF icon Water Supply, Road Construction and Fabrication of Steel Bid.pdf

Notice for the Construction of Budhinanda Municipality Office, Kolti,Bajura

७५/७६ 05/15/2019 - 13:10

Notice for the Land Fill site access road and Construction of Sanitary Land Fill Site Work

७५/७६ 04/25/2019 - 10:46 PDF icon Notice for the Land Fill site access road and Construction of Sanitary Land Fill Site Work

Notice for the Road Construction and Water Supply

७५/७६ 04/22/2019 - 13:56 PDF icon Notice for the Road Construction and Water Supply

Re-Notice for Frabication of Steel Parts for Bridge

७५/७६ 04/12/2019 - 11:21 PDF icon Re-Notice for Frabication of Steel Parts For Bridge.

Pages