FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना!

७७/७८ 03/25/2021 - 11:58

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/05/2021 - 13:20 PDF icon Fabrication of Steel parts, Transportation and Baddigad Laghujal Bidhut को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/07/2021 - 10:00

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/03/2021 - 10:25 PDF icon Tender Notice.pdf

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 12/02/2020 - 14:55

घटना दर्तालाइ डिजिटाइजेशन (Digitization) गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/28/2020 - 14:08

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/27/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/20/2020 - 12:41 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Notice for the Kolti-Budhinada Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:22 PDF icon Kolti Budhinanda Road Bid.pdf

Notice for the Construction of Water Supply, Frabrication of Steel Parts and Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:21 PDF icon Water Supply, Road Construction and Fabrication of Steel Bid.pdf

Pages