FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४
बुढीनन्दा नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:54 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४
बुढीनन्दा नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:51 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४
नगरकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:39 PDF icon नगरकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:35 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/06/2018 - 14:11 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५।०७६
आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/06/2018 - 14:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६
बुढिनन्दा नगर कार्यपालिकाकाे शिक्षा कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/13/2018 - 11:12 PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७४

Pages