FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/13/2020 - 12:19 PDF icon नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 01/13/2020 - 12:16 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 01/13/2020 - 12:15 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७ बुढिनन्दा नपा.pdf
मर्मत संभार विशेष कोष संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/02/2019 - 12:25 PDF icon मर्मत संभार विशेष कोष संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
"घ" बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि पहिलो संशाोधन ७५/७६ 05/02/2019 - 12:20 PDF icon "घ" बर्गको इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि पहिलो संशाोधन
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४
बुढीनन्दा नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:54 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४
बुढीनन्दा नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:51 PDF icon बुढीनन्दा नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४
नगरकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:39 PDF icon नगरकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 11:35 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

Pages