FAQs Complain Problems

७९/८०

९ वडा खेलकुद मैदानको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

२०७९।०५।१०, २०७९।०९।११ र २०७९।०९।१२ मा प्रकाशित करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सूचना बमोजिम कृषि र अन्य सेवा तर्फको परिक्षा तथा अन्तर्वाताको मिति तोकिएको सूचना ।

२०७९।०५।१० गते प्रकाशित सूचना बमोजिम कृषि, भेटेरीनरी, सर्भे तथा अन्य सेवा तर्फको परिक्षा तथा अन्तर्वाताको मिति तोकिएको सूचना ।

Pages