FAQs Complain Problems

७९/८०

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृती सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिहरुको रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा निर्धारित प्राथमिकिकरण सूची २०७९।०८० ।

Pages