FAQs Complain Problems

बुढीनन्दा नगरपालिकाको तस्रो नगर सभामा नगर प्रमुख श्री पदम कुमार गिरीज्यू सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीको तयारीमा साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामदत्त भट्ट सर ।