FAQs Complain Problems

८०/८१

कृषि अधिकृत, दन्त् सहायक तथा नेत्र सहायकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

कृषि अधिकृत तथा नेत्र सहायक सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा व्यवसाय बन्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages