FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notice for the Kolti-Budhinada Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:22 PDF icon Kolti Budhinanda Road Bid.pdf

Notice for the Construction of Water Supply, Frabrication of Steel Parts and Road Construction

७५/७६ 05/15/2019 - 13:21 PDF icon Water Supply, Road Construction and Fabrication of Steel Bid.pdf

Notice for the Construction of Budhinanda Municipality Office, Kolti,Bajura

७५/७६ 05/15/2019 - 13:10

Notice for the Land Fill site access road and Construction of Sanitary Land Fill Site Work

७५/७६ 04/25/2019 - 10:46 PDF icon Notice for the Land Fill site access road and Construction of Sanitary Land Fill Site Work

Notice for the Road Construction and Water Supply

७५/७६ 04/22/2019 - 13:56 PDF icon Notice for the Road Construction and Water Supply

Re-Notice for Frabication of Steel Parts for Bridge

७५/७६ 04/12/2019 - 11:21 PDF icon Re-Notice for Frabication of Steel Parts For Bridge.

Fabrication Steel Part for Bridge

७५/७६ 01/23/2019 - 12:50 PDF icon Fabrication Steel Part for Bridge

नन्देश्वरी कोटिला सडकको बोलपत्र सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 12:43 PDF icon नन्देश्वरी कोटिला सडकको बोलपत्र सूचना

कापकाेट कुरु सडकको बाेलपत्र सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 12:40 PDF icon कापकाेट कुरु सडकको बावलपत्र सूचना