FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभुत तह प्रा.वि को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको सामाजिक विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।