FAQs Complain Problems

बुढीनन्दा नगरपालिकाको केन्द्र कोल्टी , बाजुरा ।

Read More

बाजुरा विमानस्थल कोल्टी ।

Read More

एम.आइ.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायको सीप परीक्षण तथा अन्तर्वाता परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

सूचना सूचना सूचना स्वयम सेवक शिक्षकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

नगर स्वय‌ंम शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि संशोधित सुचना! सुचना!! सुचना!!!

जन प्रतिनिधि

प्रमुख
Email:
giripadam875@gmail.com
Phone Number:
९८६०३२०११२
नगर उप‍ प्रमुख
उप प्रमुख
Email:
shristiregmi06@gmail.com
Phone Number:
९८५६०७४५६७

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858488453