FAQs Complain Problems

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय विद्यालय निरीक्षक श्री रंगमल वि.क र लेखापाल श्री राजेन्द्र बहादुर थापा सरहरुको विदाइ कार्यक्रमको संयुक्त फाेटो