FAQs Complain Problems

बुढीनन्दा नगरपालिकाको केन्द्र कोल्टी , बाजुरा ।

Read More

बाजुरा विमानस्थल कोल्टी ।

Read More

जन प्रतिनिधि

प्रमुख
Email:
giripadam875@gmail.com
Phone Number:
९८६०३२०११२
नगर उप‍ प्रमुख
उप प्रमुख
Email:
shristiregmi06@gmail.com
Phone Number:
९८५६०७४५६७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५८४८८४५३