FAQs Complain Problems

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको  नेपाली विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: