FAQs Complain Problems

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको अंग्नेजी विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह नि.माद्यामिक तहको अंग्नेजी विषयको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: